VPS Pro 1

75,000 VND
01 Tháng
 • vCPU 1 vCore
 • RAM 1 GB
 • SSD Enterprise 20 GB
 • Băng thông Không giới hạng
 • Network Port 100 Mbps - 4Mbps
 • IPv4 1 IP

VPS Pro 2

100,000 VND
01 Tháng
 • vCPU 1 vCore
 • RAM 2 GB
 • SSD Enterprise 20 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Network Port 100 Mbps - 4Mbps
 • IPv4 1 IP

VPS Pro 3

150,000 VND
01 Tháng
 • vCPU 2 vCore
 • RAM 2 GB
 • SSD Enterprise 25 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Network Port 100 Mbps - 4Mbps
 • IPv4 1 IP

VPS Pro 4

200,000 VND
01 Tháng
 • vCPU 2 vCore
 • RAM 4 GB
 • SSD Enterprise 30 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Network Port 100 Mbps - 4Mbps
 • IPv4 1 IP

VPS Pro 5

250,000 VND
01 Tháng
 • vCPU 3 vCore
 • RAM 4 GB
 • SSD Enterprise 50 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Network Port 100 Mbps - 4Mbps
 • IPv4 1 IP

VPS Pro 6

350,000 VND
01 Tháng
 • vCPU 4 vCore
 • RAM 6GB
 • SSD Enterprise 60 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Network Port 100 Mbps - 4Mbps
 • IPv4 1 IP

VPS Pro 7

400,000 VND
01 Tháng
 • vCPU 4 vCore
 • RAM 8 GB
 • SSD Enterprise 80 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Network Port 100 Mbps - 4Mbps
 • IPv4 1 IP

VPS Pro 8

500,000 VND
01 Tháng
 • vCPU 6 vCore
 • RAM 8 GB
 • SSD Enterprise 100 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Network Port 100 Mbps - 4Mbps
 • IPv4 1 IP

VPS Pro 9

700,000 VND
01 Tháng
 • vCPU 8 vCore
 • RAM 12 GB
 • SSD Enterprise 120 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Network Port 100 Mbps - 4Mbps
 • IPv4 1 IP

VPS Pro 10

800,000 VND
01 Tháng
 • vCPU 8 vCore
 • RAM 16 GB
 • SSD Enterprise 150 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Network Port 100 Mbps - 4Mbps
 • IPv4 1 IP

VPS Pro 11

1,050,000 VND
01 Tháng
 • vCPU 10 vCore
 • RAM 22 GB
 • SSD Enterprise 180 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Network Port 100 Mbps - 4Mbps
 • IPv4 1 IP

VPS Pro 12

1,600,000 VND
01 Tháng
 • vCPU 16 vCore
 • RAM 32 GB
 • SSD Enterprise 200 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Network Port 100 Mbps - 4Mbps
 • IPv4 1 IP

Các tính năng nổi trội

 • SSD Enterprise
 • Băng thông không giới hạn
 • Network Port: 1Gbps