Đăng ký dịch vụ

Pro SSD Hosting

Pro SSD Hosting

Pro SSD Hosting #1
30,000 đ
01 Tháng
 • 1 Tên miền
 • 600 Mb SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100% CPU
 • 512 Mb RAM
 • 15 Entry Processes
 • 1024 IOPS
 • 10 MB/s I/O
 • 1 Database
 • 3 Email theo tên miền
Đăng ký ngay
Pro SSD Hosting #2
60,000 đ
01 Tháng
 • 2 Tên miền
 • 1200 Mb SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100% CPU
 • 768Mb RAM
 • 20 Entry Processes
 • 1024 IOPS
 • 10 MB/s I/O
 • 2 Database
 • 5 Email theo tên miền
Đăng ký ngay
Pro SSD Hosting #3
96,000 đ
01 Tháng
 • 4 Tên miền
 • 2Gb SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100% CPU
 • 1 Gb RAM
 • 40 Entry Processes
 • 2048 IOPS
 • 10 MB/s I/O
 • 4 Database
 • 10 Email theo tên miền
Đăng ký ngay
Pro SSD Hosting #4
144,000 đ
01 Tháng
 • 6 Tên miền
 • 6Gb SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 150% CPU
 • 1,5 Gb RAM
 • 50 Entry Processes
 • 2048 IOPS
 • 20 MB/s I/O
 • 6 Database
 • 20 Email theo tên miền
Đăng ký ngay
Pro SSD Hosting #5
200,000 đ
01 Tháng
 • 10 Tên miền
 • 10Gb SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 150% CPU
 • 1,5 Gb RAM
 • 60 Entry Processes
 • 2048 IOPS
 • 20 MB/s I/O
 • 10 Database
 • 30 Email theo tên miền
Đăng ký ngay
Pro SSD Hosting #6
260,000 đ
01 Tháng
 • 15 Tên miền
 • 15 Gb SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 150% CPU
 • 1,5 Gb RAM
 • 80 Entry Processes
 • 10.000 IOPS
 • 20 MB/s I/O
 • 15 Database
 • 50 Email theo tên miền
Đăng ký ngay