Đăng ký dịch vụ

Reseller Hosting

Reseller Hosting

Reseller Hosting RH1
420,000 đ
01 Tháng
Không giới hạn MySQL
Không giới hạn Email
Không giới hạn Addon Domain
Không giới hạn Bandwidth
 • 10 GB SSD Dung lượng lưu trũ
 • 20 Số tài khoản con
Đăng ký ngay
Reseller Hosting RH2
540,000 đ
01 Tháng
Không giới hạn MySQL
Không giới hạn Email
Không giới hạn Addon Domain
Không giới hạn Bandwidth
 • 20 GB SSD Dung lượng lưu trũ
 • 30 Số tài khoản con
Đăng ký ngay
Reseller Hosting RH3
780,000 đ
01 Tháng
Không giới hạn MySQL
Không giới hạn Email
Không giới hạn Addon Domain
Không giới hạn Bandwidth
 • 40 GB SSD Dung lượng lưu trũ
 • 50 Số tài khoản con
Đăng ký ngay
Reseller Hosting RH4
1,200,000 đ
01 Tháng
Không giới hạn MySQL
Không giới hạn Email
Không giới hạn Addon Domain
Không giới hạn Bandwidth
 • 80 GB SSD Dung lượng lưu trũ
 • 90 Số tài khoản con
Đăng ký ngay
Reseller Hosting RH5
1,680,000 đ
01 Tháng
Không giới hạn MySQL
Không giới hạn Email
Không giới hạn Addon Domain
Không giới hạn Bandwidth
 • 160 GB SSD Dung lượng lưu trũ
 • 170 Số tài khoản con
Đăng ký ngay
Reseller Hosting RH6
3,000,000 đ
01 Tháng
Không giới hạn tài khoản con
Không giới hạn MySQL
Không giới hạn Email
Không giới hạn Addon Domain
Không giới hạn Bandwidth
 • 320 GB SSD Dung lượng lưu trũ
Đăng ký ngay