Business Hosting #1

279,000 VND
01 Tháng
 • Tên miền 15
 • Dung lượng 10Gb SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • CPU 200%
 • RAM 2Gb
 • Entry Processes 50
 • IOPS 15000
 • I/O 50 MB/s
 • Email theo tên miền 50

Business Hosting #2

379,000 VND
01 Tháng
 • Tên miền 30
 • Dung lượng 20Gb
 • Băng thông Không giới hạn
 • CPU 300%
 • RAM 3Gb
 • Entry Processes 70
 • IOPS 20000
 • I/O 50 MB/s
 • Email theo tên miền 100

Business Hosting #3

739,000 VND
01 Tháng
 • Tên miền 50
 • Dung lượng 40Gb SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • CPU 400%
 • RAM 4Gb
 • Entry Processes 100
 • IOPS 25000
 • I/O 50 MB/s
 • Email theo tên miền 150