VPS Pro 1 - 20GB

85,000 VND
Monthly
  • Điều khoản sử dụng

vCPU1 vCore
SSD Enterprise 20 GB
RAM1 GB
Không giới hạn băng Thông
Network Port 100 Mbps
IPv4 1
- Nghiêm cấm các hình vi dùng VPS để tấn công mạng, scan port, scan SSH...
- Nghiêm cấm repup video lên các website quốc tế...
- Mọi vi phạm đều bị chấm dứt dịch vụ mà không hoàn tiền