Reseller Hosting

Reseller Hosting

Reseller Hosting RH1

Không giới hạn MySQL
Không giới hạn Email
Không giới hạn Addon Domain
Không giới hạn Bandwidth

 • 10 GB SSD Dung lượng lưu trũ
 • 20 Số tài khoản con
Reseller Hosting RH2

Không giới hạn MySQL
Không giới hạn Email
Không giới hạn Addon Domain
Không giới hạn Bandwidth

 • 20 GB SSD Dung lượng lưu trũ
 • 30 Số tài khoản con
Reseller Hosting RH3

Không giới hạn MySQL
Không giới hạn Email
Không giới hạn Addon Domain
Không giới hạn Bandwidth

 • 40 GB SSD Dung lượng lưu trũ
 • 50 Số tài khoản con
Reseller Hosting RH4

Không giới hạn MySQL
Không giới hạn Email
Không giới hạn Addon Domain
Không giới hạn Bandwidth

 • 80 GB SSD Dung lượng lưu trũ
 • 90 Số tài khoản con
Reseller Hosting RH5

Không giới hạn MySQL
Không giới hạn Email
Không giới hạn Addon Domain
Không giới hạn Bandwidth

 • 160 GB SSD Dung lượng lưu trũ
 • 170 Số tài khoản con
Reseller Hosting RH6

Không giới hạn tài khoản con
Không giới hạn MySQL
Không giới hạn Email
Không giới hạn Addon Domain
Không giới hạn Bandwidth

 • 320 GB SSD Dung lượng lưu trũ

Powered by WHMCompleteSolution