Pro SSD Hosting #1

30,000 VND
חודשי
 • Tên miền 1
 • Dung lượng 600 Mb SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • CPU 100%
 • RAM 512 Mb
 • Entry Processes 15
 • IOPS 1024
 • I/O 10 MB/s
 • Database 1
 • Email theo tên miền 3

Pro SSD Hosting #2

60,000 VND
חודשי
 • Tên miền 2
 • Dung lượng 1200 Mb SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • CPU 100%
 • RAM 768Mb
 • Entry Processes 20
 • IOPS 1024
 • I/O 10 MB/s
 • Database 2
 • Email theo tên miền 5

Pro SSD Hosting #3

96,000 VND
חודשי
 • Tên miền 4
 • Dung lượng 2Gb SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • CPU 100%
 • RAM 1 Gb
 • Entry Processes 40
 • IOPS 2048
 • I/O 10 MB/s
 • Database 4
 • Email theo tên miền 10

Pro SSD Hosting #4

144,000 VND
חודשי
 • Tên miền 6
 • Dung lượng 6Gb SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • CPU 150%
 • RAM 1,5 Gb
 • Entry Processes 50
 • IOPS 2048
 • I/O 20 MB/s
 • Database 6
 • Email theo tên miền 20

Pro SSD Hosting #5

200,000 VND
חודשי
 • Tên miền 10
 • Dung lượng 10Gb SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • CPU 150%
 • RAM 1,5 Gb
 • Entry Processes 60
 • IOPS 2048
 • I/O 20 MB/s
 • Database 10
 • Email theo tên miền 30

Pro SSD Hosting #6

260,000 VND
חודשי
 • Tên miền 15
 • Dung lượng 15 Gb SSD
 • Băng thông Không giới hạn
 • CPU 150%
 • RAM 1,5 Gb
 • Entry Processes 80
 • IOPS 10.000
 • I/O 20 MB/s
 • Database 15
 • Email theo tên miền 50

כל רכישה כוללת בנוסף

 • 100% SSD Hosting
 • Cloud Linux
 • LiteSpeed Webserver
 • LSCache + Redis Cache
 • Nhiều phiên bản PHP
 • Backup hàng ngày
 • Diệt mã độc với IMUNIFY360