Carrinho de Compras

Business Hosting

Business Hosting #1
279,000 đ
por mês
 • 15 Tên miền
 • 10Gb SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 200% CPU
 • 2Gb RAM
 • 50 Entry Processes
 • 15000 IOPS
 • 50 MB/s I/O
 • 50 Email theo tên miền
Assinar agora
Business Hosting #2
379,000 đ
por mês
 • 30 Tên miền
 • 20Gb Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300% CPU
 • 3Gb RAM
 • 70 Entry Processes
 • 20000 IOPS
 • 50 MB/s I/O
 • 100 Email theo tên miền
Assinar agora
Business Hosting #3
739,000 đ
por mês
 • 50 Tên miền
 • 40Gb SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 400% CPU
 • 4Gb RAM
 • 100 Entry Processes
 • 25000 IOPS
 • 50 MB/s I/O
 • 150 Email theo tên miền
Assinar agora