Hiện tại một số tên miền dùng hosting của Minh Duy Solutions và có cài SSL miễn phí đang gặp cảnh báo lỗi trong cPanel như sau:

Certificate #4 (CN=DST Root CA X3,O=Digital Signature Trust Co.) has 1 validation error: CERT_HAS_EXPIRED

Để xử lý vấn đề này, quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn tại: https://wiki.minhduy.vn/huong-dan-cap-nhat-chung-chi-ssl-mien-phi-lets-encrypt-tren-cpanel-update-certificate.htmlSaturday, October 2, 2021

« Quay lại